ZESPÓŁ WB ELECTRONICS NA ĆWICZENIACH CWIX 2016. | WB Electronics

ZESPÓŁ WB ELECTRONICS NA ĆWICZENIACH CWIX 2016.

WBE-CWIX-2016

Pod koniec czerwca, niejako w cieniu powszechnie znanych manewrów ANAKONDA’16, w Bydgoszczy zakończyły się także ćwiczenia systemów wsparcia dowodzenia i łączności CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exploration, Experimentation, Examination, Exercise). Są to najważniejsze ćwiczenia NATO sprawdzające działania kluczowych systemów informatycznych niezbędnych dla sprawnego dowodzenia wojskami sojuszniczymi.

Pod koniec czerwca, niejako w cieniu powszechnie znanych manewrów ANAKONDA’16, w Bydgoszczy zakończyły się także ćwiczenia systemów wsparcia dowodzenia i łączności CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exploration, Experimentation, Examination, Exercise). Są to najważniejsze ćwiczenia NATO sprawdzające działania kluczowych systemów informatycznych niezbędnych dla sprawnego dowodzenia wojskami sojuszniczymi.

Organizatorem ćwiczeń CWIX, podobnie jak w poprzednich latach, jest Naczelne Dowództwo NATO ds. Transformacji (Allied Command Transformation – ACT). Jego dowódca, generał Denis Mercier, podkreślał, że CWIX to nie tylko największe, lecz przede wszystkim najważniejsze warsztaty organizowane przez NATO, podczas którego są testowane, sprawdzane i oceniane systemy wsparcia dowodzenia i łączności. W ćwiczeniach CWIX 2016 uczestniczył również zespół specjalistów z WB Electronics.

Eksperci z naszej firmy testowali protokoły interperacyjne systemu dowodzeniau i kierowania ogniem dla artylerii TOPAZ, znajdującego się na wyposażeniu jednostek artyleryjskich Wojska Polskiego. Trwające trzy tygodnie ćwiczenia CWIX w pełni potwierdziły, że rozwiązania zaimplementowane w systemie TOPAZ zapewniają interoperacyjność działań sieciocentrycznych w środowisku koalicyjnym. W ramach testów bilateralnych i podczas udziału w scenariuszu operacyjnym wykonano ponad 190 testów z 26 systemów z 12 krajów. Sprawdzeniom podlegały standardy wymiany danych w układzie wojsk koalicyjnych: MIP Bl. 3.1 (STANAG 5525), BFT NFFI (STANAG 5527), BFT FFI (STANAG 5527), ADatP-3 (STANAG 5500), DIS/HLA. Głównym zadaniem systemu TOPAZ jest wsparcie procesów kierowania jednostkami WRiA. System kierowania ogniem artylerii nie tylko znacząco redukuje czas niezbędny do podjęcia decyzji przez dowodzącego, ale zapewnia również rozpoznanie celów w czasie rzeczywistym, w tym z wykorzystaniem bezpilotowego środka rozpoznania FlyEye, dostarczonego do SZ RP przez firmę WB Electronics S.A.

Doświadczenia płynące z toczącego się obecnie konfliktu na wschodniej Ukrainie wyraźnie pokazują znaczącą rolę jednostek artyleryjskich w obecnych i przyszłych konfliktach zbrojnych.

System TOPAZ produkcji WB Electronics zapewnia skuteczne dowodzenie i kierowanie ogniem artyleryjskim m.in. w takich najnowszych produktach polskiego przemysłu obronnego jak haubica samobieżna 155 mm KRAB oraz moździerz samobieżny 120 mm RAK.