Wyróżnienie za Modułowy Integrator M-ITG | WB Electronics

Wyróżnienie za Modułowy Integrator M-ITG

IMG_9866m (1280x837)

Modułowy Integrator M-ITG do zarządzania systemem C4I żołnierza nagrodzony.

W dniu 4 lipca 2016 r. Fundacja „Promilitaria XXI” wyróżniła urządzenie o nazwie „Modułowy Integrator M-ITG do zarządzania systemem C4I żołnierza”, jakie powstało w ramach realizacji projektu współfinansowanego z NCBiR dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Wśród wybranych 52 produktów jakie spełniły kryteria tylko trzy rozwiązania znalazły się na prestiżowej liście produktów nagrodzonych przez „Promilitaria XXI”.
Nagrodę odebrał kierownik tego projektu dr inż. Janusz Dudczyk będący jednocześnie pomysłodawcą i autorem wniosku projektowego. Należy podkreślić, że nowatorski pomysł na światowym poziomie, potrzeba obronności i bezpieczeństwa, potencjalne korzyści dla gospodarki z wdrożenia projektu w kraju oraz opracowanie urządzenia na 9 poziomie gotowości technicznej – gotowego do produkcji seryjnej, to główna siła prezentowanego rozwiązania jakim jest Modułowy Integrator M-ITG.
Należy również podkreślić, iż urządzenie podczas XXIII edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2015 w kategorii „sprzęt wyposażenia indywidualnego żołnierza” otrzymało prestiżową nagrodę DEFENDER.