WB Group | WB Electronics

WB Group


WB Electronics jest liderem WB Group, największej prywatnej grupy przemysłowej pracującej na rzecz obronności państwa. W skład Grupy wchodzi obecnie pięć firm – WB Electronics S.A., Arex sp. z o.o., Flytronic sp. z o.o., MindMade sp. z o.o. i Radmor S.A. Łącząc specjalistyczną wiedzę członków powstała Grupa, której siłą jest synergia kompetencji. Wykorzystując możliwości wszystkich przedsiębiorstw WB Group oferuje przełomowe produkty w dziedzinie elektroniki specjalnej – systemy łączności, kierowania ogniem czy platformy bezzałogowe. W swojej działalności Grupa kieruje się innowacyjnością i tworzeniem niepowtarzalnych rozwiązań technologicznych. Pozwoliło jej to na zbudowanie pozycji technologicznego innowatora, dostarczającego swoje produkty do armii na całym świecie – m.in. do USA, Indii, Malezji, Szwecji, Węgier i Afryki Północnej.

Tworzenie WB Group rozpoczęło się w 2009 r. od objęcia przez WB Electronics udziałów we Flytronic Sp. z o.o. Następnie w 2011 r. do Grupy dołączyły trzy firmy – Radmor S.A., Arex sp. z o.o. i MindMade sp. z o.o.


Flytronic

Flytronic Sp. z o.o., spółka założona w 2008 r. przez inżynierów-pasjonatów wywodzących się z Politechniki Śląskiej – Wojciecha Szumińskiego i Grzegorza Krupę. Od początku działalności firma nastawiona była na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie mechaniki, elektroniki i informatyki w obszarze przemysłu lotniczego. Flytronic jest autorem rozpoznawczego miniBSP FlyEye, który jako pierwszy został wdrożony do służby w Wojsku Polskim. Po sukcesie FlyEya, który sprawdził się w warunkach bojowych w Afganistanie, Flytronic rozszerzył działalność o badania w zakresie awioniki, systemów łączności szerokopasmowej, programistycznych dotyczących np. tworzenia oprogramowania symulacyjnego dla potrzeb lotnictwa. Firma ukierunkowała się również na
tworzenie nowych platform bezzałogowych. W 2014 r. Flytronic uruchomił ośrodek szkolenia dla operatorów BSP. Flytronic to pierwsza firma w Polsce z certyfikatem Urzędu Lotnictwa Cywilnego uprawniającego do produkcji statków powietrznych kategorii specjalnej.

Zarząd:
Jarosław Zając – Prezes Zarządu
Wojciech Szumiński – Wiceprezes Zarządu
Wojciech Komorniczak – Wiceprezes Zarządu

Kontakt:
Flytronic sp. z o.o.
ul. Bojkowska 43
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 461 23 50
fax: +48 32 461 23 54
e-mail: flytronic@flytronic.pl
Więcej informacji: http://www.flytronic.pl/


Radmor

Radmor S.A., największy polski producent sprzętu radiokomunikacji ruchomej UKF FM. Przedsiębiorstwo o kilkudziesięcioletniej tradycji, sięgającej 1947 r. Firma związana z Gdynią i regionem Pomorza. Od zawsze kojarzona z innowacyjnością, zawsze w czołówce rankingów – pierwsze miejsce w rankingu innowacyjnych firm dziennika „Rzeczpospolita”. Spółka oferuje szeroką gamę profesjonalnych rozwiązań jak radiotelefony doręczne, przewoźne i stacjonarne, radiomodemy i moduły transmisji danych, wojskowe radiostacje osobiste, plecakowe i przewoźne. Oferowane produkty trafiają do większości służb mundurowych w Polsce. Wysoką jakość produktów Radmoru potwierdza ich sprzedaż na liczne rynki zagraniczne. Radiostacje spółki używane są m.in. w Malezji
i państwach Ameryki Południowej.

Zarząd:  
Andrzej Synowiecki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Stanisław Kosicki – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju

Kontakt:
Radmor S.A.
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
tel.: +48 58 69 96 999
fax: +48 58 69 96 992
e-mail: market@radmor.com.pl
Więcej informacji: http://www.radmor.com.pl


AREX

AREX Sp. z o.o., firma działa na rynku od 1989 r. początkowo zajmując się produkcją przetworników pomiarowych różnych wielkości fizycznych. Impulsem do rozwoju firmy było opracowanie w 1994 r. systemu automatycznego elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Firma zaczęła współpracować z czołowymi uczelniami technicznymi, kształtując swoją specjalizację w dziedzinie sterowania napędami elektrycznymi, sterowania uzbrojeniem oraz zestawów treningowych do różnego rodzaju uzbrojenia. Arex jako dostawca technologii brał udział w wielu wojskowych projektach, takich jak zestaw artyleryjsko-rakietowy ZUR-23-2KG Jodek-G, zdalnie sterowanym stanowiskiem uzbrojenia ZSMU-127 Kobuz, śmigłowcem wsparcia bojowego W-3PL Głuszec i kompanijnym modułem ogniowym 120 mm moździerzy samobieżnych Rak.

Zarząd:
Krzysztof Bielawski – Prezes Zarządu, Dyrektor
Tomasz Buda – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju

Kontakt:
Arex Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
tel.: +48 58 344 35 40
fax: +48 58 344 35 39
e-mail: biuro@arex.pl
Więcej informacji: http://www.arex.pl


MindMade

MindMade Sp. z o.o., firma powstała w 2010 r. jako centrum kompetencyjne i badawczo-rozwojowe, profilowane w kierunku rynku telekomunikacji, łączności, telemetrii i teleautomatyki. Głównymi rozwiązaniami oferowanymi przez MindMade są systemy transmisji danych oparte o rozwiązanie InQL, stanowiące bezpieczną i wydajną platformę routerową zapewniającą stabilną i gwarantowaną transmisję danych w oparciu o równoczesne wykorzystanie wielu mediów. Jednym z kluczowych rozwiązań jest również Platforma Integracji Komunikacji (PIK), wielosystemowe rozwiązanie integrujące różne technologie radiokomunikacyjne wykorzystywane przez służby mundurowe. Jednym z produktów MindMade jest urządzenie do podwodnej i bezstykowej transmisji
danych i mocy elektrycznej.

Zarząd:
Roman Musiał – Prezes Zarządu
Tomasz Borkowski – Członek Zarządu

Kontakt:
MindMade Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel./ fax: +48 22 627 66 96
e-mail: biuro@mindmade.pl
Więcej informacji: http://mindmade.pl/