Warmate | WB Electronics

WarmateBojowy Bezzałogowy System Powietrzny klasy mikro WARMATE (Mikro BBSP WARMATE) przeznaczony jest, w zależności od zastosowanej głowicy, do realizacji następujących zadań:

 1. obserwacja, wykrywanie, rozpoznanie i identyfikacja obiektów zainteresowania (głowica obserwacyjna GS9),
 2. wykrywanie i rażenie siły żywej przeciwnika (głowica bojowo-obserwacyjna z ładunkiem odłamkowym),
 3. wykrywanie i rażenie lekko opancerzonego wyposażenia przeciwnika (głowica bojowo-obserwacyjna z ładunkiem kumulacyjnym).

Wybór przeznaczenia systemu w danej misji odbywa się poprzez instalację stosownej głowicy do platformy powietrznej. Mikro BBSP WARMATE może być użytkowany jako samodzielny system, przenoszony bądź przewożony przez pododdział wojsk lądowych lub specjalnych. Konstrukcja systemu umożliwia również jego instalację na pojeździe (samochód, KTO) oraz integrację Stacji Kontroli i Kierowania oraz Naziemnego Terminala Danych z instalacjami pojazdowymi. Mikro BBSP WARMATE stanowi alternatywę dla PPK posiadając zdolność do operowania w znacznie większym promieniu, pozwalając na wykrycie i obserwację potencjalnego celu w relatywnie dużym komforcie czasowym (czas lotu platformy powietrznej to 30 minut). System wpisuje się w wersję „mikro” rozwiązań klasy loitering munition. Istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia systemu w głowicę naprowadzania na laserowo podświetlony cel (seeker). Głowice obserwacyjno-bojowe do Mikro BBSP WARMATE są równolegle rozwijane w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w pełnej koordynacji z WB Electronics. Platforma Powietrzna WARMATE używana w trybie bojowym jest przewidziana do jednorazowego użycia. W trybie obserwacyjnym może być wielokrotnie odzyskiwana.

Mikro BBSP WARMATE jest w pełni autonomicznym rozwiązaniem pozwalającym na operowanie latającym środkiem bojowym w czasie rzeczywistym                 w oparciu o otrzymywany z podsystemu obserwacyjnego materiał wideo. System składa się z następujących komponentów bazowych:

 1. Platforma powietrzna WARMATE (PP WARMATE),
 2. Głowica obserwacyjna GS9 (jak dla systemu VIRTUS),
 3. Głowica obserwacyjno-bojowa z ładunkiem odłamkowym (GO-1),
 4. Głowica obserwacyjno-bojowa z ładunkiem kumulacyjnym (GK-1),
 5. Stacja Kierowania i Kontroli (SKiK),
 6. Naziemny Terminal Danych z trakerem antenowym (NTD),
 7. Kasetowa Wyrzutnia Pneumatyczna (KWP),
 8. Opakowania transportowe.

System wyposażony jest w moduły sterujące pozwalające na pełną automatyzację większości faz lotu oraz silne wspieranie operatora w fazie naprowadzania na cel. Operator ma pełną kontrolę i odpowiedzialność za przełączenie w tryb UZBROJONY umożliwiający wykonanie zadania ogniowego.

Parametry techniczne Mikro BBSP WARMATE:

Start Wyrzutnia kasetowa
Promień działania 10 km LOS
Pułap maksymalny 500 m nad ziemią, 3000 m AMSL
Pułap operacyjny 30 – 200 m nad ziemią
Długotrwałość lotu 30 min
Masa startowa 4 kg
Maksymalna prędkość pozioma 150 km/h
Głowice: stabilizowana obserwacyjna, obserwacyjno-bojowa z ładunkiem kumulacyjnym lub odłamkowym – masa netto ładunku bojowego: 700 g
Pełna autonomia lotu
Natychmiastowa i ciągła gotowość do misji bojowej lub rozpoznawczej
Wspomaganie naprowadzania na cel w trybie misji bojowej

 

logo_witu

 

 

Głowice bojowe używane w Mikro BBSP WARMATE

 

Głowica kumulacyjno – odłamkowa GK-1 przeznaczona jest do rażenia lekkich czołgów oraz transporterów opancerzonych. Jest ona montowana do nosiciela (BSL), przygotowana do integracji z BSL Warmate.

 

Podstawowe parametry GK-1:

– przebijalność pancerza – 100-120 mm RHA

– układ zabezpieczenia typu SAD (Save – Arm – Disarm)

– pełna informacja o stanie uzbrojenia głowicy oraz zmiana stanu uzbrojenia możliwa z pulpitu sterowania operatora

 

Głowica odłamkowo – burząca GO-1 przeznaczona jest do rażenia pojedynczych celów nieopancerzonych: strzelców, gniazd karabinów maszynowych, punktów oporu.  Jest ona montowana do nosiciela (BSL), przygotowana do integracji z BSL Warmate.

 

Podstawowe parametry GO-1:

– zasięg skutecznego rażenia – 10 m

– materiał wybuchowy – 300 g TNT

– układ zabezpieczenia typu SAD (Save – Arm – Disarm)

– pełna informacja o stanie uzbrojenia głowicy oraz zmiana stanu uzbrojenia możliwa z pulpitu sterowania operatora