Virtus | WB Electronics

Virtus

Mały Bezpilotowy Wiropłat


Do głównych zadań wiropłata należy wsparcie działań w operacjach na terenie zurbanizowanym oraz wewnątrz pomieszczeń. Platforma latająca napędzana jest czterema elektrycznymi silnikami, co pozwala na skryte działanie w każdej sytuacji.

Do operacji startu i lądowania nie są wymagane jakiekolwiek urządzenia wspomagające – platforma latająca startuje pionowo z podłoża i ląduje na dowolnej płaskiej powierzchni. Dzięki zastosowaniu modułowych głowic obserwacyjnych (dziennej i termalnej) system ma możliwość obserwacji zarówno w dzień jak i w warunkach utrudnionych (noc, dym). Wiropłat Virtus wyposażony jest również w czujniki zbliżeniowe pozwalające na bezpieczną realizację zadań w relatywnie ciasnej zabudowie.Virtus wyposażony jest w system autopilota pozwalający na wykonywanie lotów w trybie autonomicznym na podstawie trasy i harmonogramu zadania przygotowanego przez operatora stacji bazowej. Możliwe jest również sterowanie ręczne przy wykorzystaniu naziemnej stacji bazowej, na podstawie obrazu video oraz czujników zamieszczonych na platformie latającej. Stacja bazowa, zespół antenowy oraz platforma latająca pakowane są do jednego plecaka, przeznaczonego do transportu przez jedną osobę.

System przeznaczony jest do użycia na szczeblu plutonu, może być przenoszony i obsługiwany przez jednego przeszkolonego operatora. Wszystkie elementy składowe, tj. platforma powietrzna, Stacja Nadawczo-Odbiorcza (GDT – Ground Data Terminal) oraz Stacja Kierowania i Kontroli (PGCS – Portable Ground Control Station), przenoszone są w jednym plecaku. Czas ciągłej pracy segmentu naziemnego bez zewnętrznego źródła zasilania wynosi ponad 1,5h. Platforma powietrzna po wylądowaniu może prowadzić obserwację przez ponad 3h.

System Virtus może uczestniczyć w działaniach przebiegających według różnych scenariuszy:
– Obserwacja w ruchu
– Obserwacja w trakcie zawisu
– Obserwacja prowadzona z pozycji stacjonarnej (po wylądowaniu)

Minimalna pusta przestrzeń potrzebna na start koło o promieniu 5 m.
Promień działania 2,5 km w terenie otwartym, ok. 1 km w terenie zurbanizowanym (wartości zależne od wykorzystanej częstotliwości łącza radiowego)
Pułap maksymalny 250 m nad ziemią, 3000 m AMSL
Pułap operacyjny 5 – 100 m nad ziemią
Długotrwałość lotu ponad 30 min
Masa startowa 3,1 kg
Maksymalna prędkość pozioma nie mniej niż 40 km/h
Minimalna prędkość pozioma 0 km/h (zawis)
Przepustowość systemu dystrybucji danych 3 Mb/s
Możliwość ciągłej transmisji i rejestracji sygnału wideo w czasie rzeczywistym.
Cyfrowa transmisja danych telemetrycznych i obrazowych.
Odporność sygnału sterującego i wideo na zakłócenia.
Autonomiczny lot po zaplanowanej trasie.
Zdolność do autonomicznego powrotu do wcześniej wskazanego miejsca lądowania w przypadku utraty łączności ze stacją sterującą.
Częstotliwość radiowa systemu łączności w zależności od wymagań użytkownika.
Wyznaczanie współrzędnych celu z dokładnością 25 m.
Praca z dwurdzeniową stabilizowaną głowicą optoelektroniczną wyposażoną w kamerę światła dziennego (rozdzielczość 720×576 PAL, 10 x zoom optyczny) oraz termowizyjną (rozdzielczość 640×512, 4 x zoom cyfrowy).