Uczestnicy kursu SERA z wizytą w Grupie WB | WB Electronics

Uczestnicy kursu SERA z wizytą w Grupie WB

Uczestnicy kursu SERA z wizytą w Grupie WB

SERA-16.05 (17)

16 maja, uczestnicy 29 sesji kursu Session Européenne Des Responsables D’armament, złożyli wizytę w naszej firmie. Głównym celem kursu SERA, jest poszerzenie więzi między narodami europejskimi, które planują współpracę przy programach opracowywania i pozyskiwania nowych typów sprzętu wojskowego. Kurs zapewnia menadżerom wyższego szczebla zajmującymi się zamówieniami sprzętu wojskowego, możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz dyskusji w celu wzmocnienia europejskich perspektyw w sprawach dotyczących systemu pozyskiwania sprzętu obronnego. Kurs jest organizowany od 2010 roku przez Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale IHEDN.

Podczas wizyty w naszej firmie, Wiceprezes Grupy WB Pan Adam Bartosiewicz przedstawił uczestnikom kursu SERA wyzwania jakie stoją obecnie przed przemysłami obronnymi oraz przybliżył specyfikę systemu opracowywania nowych systemów obronnych. Następnie członkowie delegacji, mieli możliwość zapoznania się z systemami i technologiami opracowywanymi i produkowanymi w spółkach Grupy WB.