Topaz Bar | WB Electronics

ZZKO Topaz Bar


WB Electronics stworzyło aplikację integrującą System Sondażowy Atmosfery BAR z Systemem ZZKO TOPAZ.

Aplikacja umożliwia wysłanie, do ZZKO TOPAZ pliku z komunikatem meteorologicznym: meteo 11, metB3, metC

Proces: Dowódca dywizjonu uruchamia funkcje wprowadzania komunikatu meteo, wybiera przycisk BAR następnie komunikat wypełnia się automatycznie na podstawie danych z pliku wysłanego przez BAR , który wymaga jedynie zatwierdzenia.

Używany przez Polskie Siły Zbrojne