Specjalistyczne | WB Electronics

Pojazdy SpecjalistyczneKTO 8×8 ROSOMAK SPIKE

Zakres prac WBE:

Instalacja PZUŁW FONET:
– Umożliwienie łączności przewodowej oraz bezprzewodowej (radiowej) pomiędzy członkami załogi, innymi pojazdami (łączność foniczna oraz wymiana danych)

– Generowanie przez członków załogi sygnałów alarmowych;srosomak_bojowy

– Automatyczne przekazywanie komunikatów alarmowych z sensorów;

– Zapewnienie współdziałania środowisk aplikacyjnych (ROSSOFT, nawigacja);
– System obserwacji strefy bliższej pojazdu zintegrowany z kamerami;
– Generowanie raportów medycznych.

Takie rozwiązanie zapewnia lepszy zakres obserwacji niż w przypadku głowicy zamontowanej z przodu platformy.

Umieszczenie dwóch kamer w głowicy

Dzięki temu możliwe jest szybkie przełączanie zobrazowań wideo.

Trenażer ze zdolnością do syntetyzowania wideo

Symulator pozwala na regularne szkolenie załogi, niezależnie od warunków pogodowych i dostępności infrastruktury lotniska. Umożliwia prowadzenie ćwiczeń obsługi systemu w zakresie:
– planowania misji,
– ustawiania i kontroli parametrów systemu,
– wykonywania misji z symulacją środowiska lotu (wiatr, turbulencje),
– symulacja użycia głowicy oraz prowadzenia rozpoznania.


KTO 8×8 ROSOMAK ISAF WEM

Wóz Ewakuacji Medycznej

Zakres prac WBE:

Instalacja PZUŁW FONET:

– Umożliwienie łączności przewodowej oraz bezprzewodowej (radiowej) pomiędzy członkami załogi, innymi pojazdami (łączność foniczna oraz wymiana danych)
– Generowanie przez członków załogi sygnałów alarmowych;swem
– Automatyczne przekazywanie komunikatów alarmowych z sensorów;
– Współpraca z urządzeniami ostrzegawczo-obronnymi;

– Podgląd obrazu z systemu rozpoznawczo-obserwacyjnego POZOR
– Zapewnienie współdziałania środowisk aplikacyjnych (ROSSOFT, nawigacja, POZOR);
– System obserwacji strefy bliższej pojazdu zintegrowany z kamerami;
– Generowanie raportów medycznych.


KTO 8×8 ROSOMAK WRT

Wóz Rozpoznania Technicznego

Zakres prac WBE:

Instalacja PZUŁW FONET:
– Umożliwienie łączności przewodowej oraz bezprzewodowej (radiowej) pomiędzy członkami załogi, innymi pojazdami (łączność foniczna oraz wymiana danych)
– Generowanie przez członków załogi sygnałów alarmowych;
– Automatyczne przekazywanie komunikatów alarmowych z sensorów (czujnik tlenku węgla, dymu, skażenia chemicznego, opromieniowania laserem);
– Współpraca z urządzeniami ostrzegawczo-obronnymi i systemem rozpoznania;swrt

Zapewnienie współdziałania środowisk aplikacyjnych (Oprogramowanie systemu rozpoznania technicznego, nawigacja):

– symulację uszkodzeń pojazdów na skutek ostrzelania lub najechania na minę
– wysyłanie i odbieranie wiadomości w standardzie ADATP-3
– możliwość nanoszenia sytuacji taktycznej na mapę za pomocą symboli zgodnych ze standardem APP-6A
– system obserwacji strefy bliższej pojazdu zintegrowany z kamerami