SKO-M | WB Electronics

SKO-M

System artyleryjski wspierający dowodzenie moździerzami, wykorzystujący najnowsze technologie informatyczne i łączności.

Obsługuje zadania ogniowe oraz zarządza informacjami potrzebnymi do koordynacji i optymalizacji użycia środków ogniowych.


System Kierowania Ogniem dla moździerzy składa się z elementów rozpoznania optoelektronicznego sekcji wysuniętych obserwatorów, komputera stanowiska dowódcy plutonu, terminali naręcznych dowódców moździerzy oraz zestawu łączności taktycznej, który integruje te wszystkie elementy. Każde stanowisko jest wyposażone w radiostacje zapewniające transmisję danych oraz łączność foniczną.

Sekcja Wysuniętych Obserwatorów.
Urządzenie przewidziane dla Stanowiska Obserwacyjnego to dzienno-nocna kamera wyposażona w zdalnie sterowany system pozycjonowania oraz połączone z nią za pomocą kabla stanowisko komputerowe (ZZRA), które umożliwia zdalne sterowanie kamerą z ukrycia. Służy ono do obróbki danych otrzymywanych z rozpoznania oraz zapewnia komunikację ze stanowiskiem ogniowym.

Stanowisko Dowódcy Plutonu
Głównym elementem tego stanowiska jest komputer balistyczny dowódcy plutonu (ZZOO). Dedykowane oprogramowanie komputera balistycznego pozwala na maksymalną automatyzację zadania ogniowego zapewniając automatyczny odbiór danych z rozpoznania oraz kierowanie zadaniem ogniowym wykonywanym przez poszczególne moździerze.

Stanowisko Dowódcy Moździerza
Dowódca każdego moździerza wyposażony jest w radiostacje osobistą oraz terminal naręczny, który pozwala na odbiór wyliczonych przez system nastaw artyleryjskich, parametrów dotyczących pocisku i ładunku, czasie do otwarcia ognia oraz komend bieżących. Aby uwolnić dowódcę moździerza od konieczności ciągłego obserwowania wyświetlacza terminala naręcznego, nadejście wszelkich komunikatów jest sygnalizowane akustycznie.

Cały system został zaprojektowany tak, aby był w pełni mobilny oraz autonomiczny. Stanowisko komputerowe dowódcy plutonu oraz sekcji wysuniętych obserwatorów jest zamontowane na ergonomicznym stelażu wraz z radiostacjami oraz zasilaniem, które zapewnia poprawną pracę systemu do 6 godzin (przy użyciu baterii). Daleko posunięta automatyzacja pozwala na znaczące skrócenie czasu wykonywania zadania ogniowego oraz maksymalną eliminacje błędu ludzkiego, co ma bezpośredni wpływ na poprawę precyzji oraz skuteczności zadania ogniowego. System kierowania ogniem moździerzy może działać w składzie kompanii lub jako samodzielna grupa wsparcia. SKO-M jest w pełni kompatybilny z innymi systemami kierowania ogniem i z powodzeniem z nimi współdziała.

Podstawowe korzyści jakie zapewnia SKO-M to:
– precyzyjne i bezpieczne prowadzenie ognia do samodzielnie rozpoznanych celów, lub tych wskazanych przez inne środki rozpoznania w trybie automatycznym (TOPAZ, AZALIA) lub ręcznym,
– koordynacja ogniowa kompanii moździerzy w składzie od 1 do 3 plutonów ogniowych z ZZKO TOPAZ,
– zwiększenie szybkości i precyzji wykonania zadania ogniowego oraz ograniczenie błędów ludzkich w czasie prowadzenie ognia,
– praca w warunkach nocnych i dziennych, lokalizacja celu z większą precyzją z wykorzystaniem dalmierza laserowego,
– obserwacja w czasie rzeczywistym, rejestracja stopklatki (zdjęcia) celu z podanymi parametrami z możliwością jej przesłania do szczebla wyższego,
– łatwość i bezpieczeństwo obsługi.