Rozpoznanie | WB Electronics

Pojazdy RozpoznawczeKTO 8×8 ROSOMAK – Rswsrid

Zakres prac WBE:

Instalacja PZUŁW FONET oraz jego integracja z innymi urządzeniami i systemami instalowanych  w pojeździe, czyli:

– Umożliwienie prowadzenia łączności przewodowej oraz bezprzewodowej (radiowej) pomiędzy członkami załogi, innymi pojazdami (łączność foniczna oraz wymiana danych);
– Generowanie przez członków załogi sygnałów alarmowych;
– Automatyczne przekazywanie komunikatów alarmowych;
– Zapewnienie współdziałania środowisk aplikacyjnych (min. oprogramowanie FlyEye Commander, C2, nawigacja)

A ponadto opracowanie i zabudowa dodatkowych urządzeń technicznych (między innymi):
– BSL FlyEye

 


RAK-R

Zakres prac WBE:

Instalacja PZUŁW FONET:srak

– Umożliwienie łączności przewodowej oraz bezprzewodowej (radiowej) pomiędzy członkami załogi, innymi pojazdami (łączność foniczna oraz wymiana danych)
– Generowanie przez członków załogi sygnałów alarmowych
– Obsługa urządzeń nawigacyjnych, sensorów alarmowych i zdalnie sterowanego uzbrojenia
– Zapewnienie współdziałania środowisk aplikacyjnych (ZZKO TOPAZ, systemy obserwacyjno-rozpoznawcze, obsługa uzbrojenia)