Raporty | WB Electronics

Raporty


Raport bieżący nr 2/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 1/2018

Informacja nt. uzyskania dostępu do systemu EBI

Raport bieżący nr 10/2017

Informacje nt. wykupu obligacji

Raport bieżący nr 9/2017

Podsumowanie informacji nt. emisji obligacji

Raport bieżący nr 8/2017

Aktualizacja informacji nt. emisji obligacji

Raport bieżący nr 7/2017

Informacja nt. przedterminowego wykupu i umorzenia obligacji

Raport bieżący nr 6/2017

Informacja nt. emisji obligacji

Raport bieżący nr 4/2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku

Raport bieżący nr 1/2017

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017

Raport bieżący nr 8/2016

Informacja nt. wyceny przedmiotu zastawu

Raport bieżący nr 6/2016

Decyzje podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WB Electronics S.A.

Raport bieżący nr 5/2016

Zawarcie umowy istotnej

Raport bieżący nr 2/2016

Zmiana w strukturze akcjonariatu WB ELECTRONICS S.A.

Raport bieżący nr 1/2016

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016

Raport bieżący nr 17/2015

Informacja nt. zmian w składzie Rady Nadzorczej WB ELECTRONICS S.A.

Raport bieżący nr 16/2015

Informacja nt. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego RADMOR S.A.

Raport bieżący nr 15/2015

Informacja nt. uchwały podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 16 listopada 2015 r.

Raport bieżący nr 14/2015

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 13/2015

Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy

Raport bieżący nr 12/2015

Przeniesienie prawa własności do akcji własnych

Raport bieżący nr 11/2015

Zawarcie umów sprzedaży akcji celem umorzenia

Raport bieżący nr 10/2015

Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego

Raport bieżący nr 9/2015

Zawarcie ze spółką zależną umowy pożyczki

Raport bieżący nr 7/2015

Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania wykupu akcji Spółki

Raport bieżący nr 6/2015

Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania wykupu akcji Spółki

Raport bieżący nr 3/2015

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015

Raport bieżący nr 2/2015

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji

Raport bieżący nr 1/2015

Przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji

Raport okresowy nr 5/2017
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2017 roku

Pismo przewodnie – raport nr 5/2017
Sprawozdanie finansowe WB Electronics S.A. za I półrocze 2017
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania WB Electronics S.A.
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za I półrocze 2017
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A.
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2017
Oświadczenie Zarządu
Poświadczenie zgodności

 

Raport okresowy nr 3/2017
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za rok 2016

Pismo przewodnie – raport nr 3/2017
Pismo Zarządu do Obligatariuszy
Wybrane dane finansowe
Sprawozdanie finansowe 2016
Sprawozdanie Zarządu 2016
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport biegłego rewidenta
Poświadczenie zgodności

 

Raport okresowy nr 2/2017
Jednostkowy raport roczny spółki WB Electronics S.A. za rok 2016

Pismo przewodnie – raport nr 2/2017
Pismo Zarządu do Obligatariuszy
Wybrane dane finansowe
Sprawozdanie finansowe 2016
Sprawozdanie Zarządu 2016
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport biegłego rewidenta

 

Raport okresowy nr 7/2016
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku

Pismo przewodnie – raport nr 7/2016
Sprawozdanie finansowe WB Electronics S.A. za I półrocze 2016
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania WB Electronics S.A.
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za I półrocze 2016
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A.
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2016
Oświadczenie Zarządu
Poświadczenie zgodności

 

Raport okresowy nr 4/2016
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za rok 2015

Pismo przewodnie – raport nr 4/2016
Pismo Zarządu do Obligatariuszy
Wybrane dane finansowe
Sprawozdanie finansowe 2015
Sprawozdanie Zarządu 2015
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport biegłego rewidenta
Poświadczenie zgodności

 

Raport okresowy nr 3/2016
Jednostkowy raport roczny spółki WB Electronics S.A. za rok 2015

Pismo przewodnie – raport nr 3/2016
Pismo Zarządu do Obligatariuszy
Wybrane dane finansowe
Sprawozdanie finansowe 2015
Sprawozdanie Zarządu 2015
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport biegłego rewidenta

 

Raport okresowy nr 8/2015
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku

Pismo przewodnie – raport nr 8/2015
Sprawozdanie finansowe WB Electronics S.A. za I półrocze 2015
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania WB Electronics S.A.
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za I półrocze 2015
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A.
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2015
Oświadczenie Zarządu
Poświadczenie Zgodności

 

Raport okresowy nr 5/2015
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej WB Electronics S.A. za rok 2014

Pismo przewodnie – raport nr 5/2015
Pismo Zarządu do Obligatariuszy
Sprawozdanie finansowe 2014
Sprawozdanie Zarządu 2014
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport biegłego rewidenta
Poświadczenie Zgodności

 

Raport okresowy nr 4/2015
Jednostkowy raport roczny spółki WB Electronics S.A. za rok 2014.

Pismo przewodnie – raport nr 4/2015
Pismo Zarządu do Obligatariuszy
Wybrane dane finansowe
Sprawozdanie finansowe 2014
Sprawozdanie Zarządu 2014
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 3/2018

Informacja nt. transakcji nabycia akcji własnych

Data publikacji: 14-03-2018, godz. 16:09

Raport bieżący nr 2/2018

Aktualizacja informacji nt. umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Akcjonariuszami Spółki a Inwestorem

Data publikacji: 13-03-2018, godz. 18:18

Raport bieżący nr 1/2018

Informacja nt. złożenia wniosku o wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu w ASO Catalyst

Data publikacji: 06-02-2018, godz. 14:27

Raport bieżący nr 14/2017

Informacja nt. zawarcia pomiędzy Akcjonariuszami Spółki a Inwestorem umowy inwestycyjnej

Data publikacji: 09-11-2017, godz. 12:28

Raport bieżący nr 13/2017

Aktualizacja informacji nt. emisji obligacji

Data publikacji: 03-11-2017, godz. 16:34

Raport bieżący nr 12/2017

Informacja nt. przedterminowego wykupu i umorzenia obligacji

Data publikacji: 03-11-2017, godz. 15:02

Raport bieżący nr 11/2017

Informacja nt. emisji obligacji

Data publikacji: 30-10-2017, godz. 16:25

Raport bieżący nr 10/2017

Informacja nt. celów finansowych na lata 2017-2020

Data publikacji: 05-10-2017, godz. 17:07

Raport bieżący nr 9/2017

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Data publikacji: 02-10-2017, godz. 11:43

Raport bieżący nr 8/2017

Nabycie akcji własnych

Data publikacji: 29-09-2017, godz. 11:59

Raport bieżący nr 7/2017

Informacja nt. współpracy z mBank S.A.

Data publikacji: 04-09-2017, godz. 17:42

Raport bieżący nr 6/2017

Zawarcie warunkowej umowy nabycia akcji własnych

Data publikacji: 01-09-2017, godz. 15:57

Raport bieżący nr 5/2017

Informacja nt. uchwał NWZ WB Electronics S.A. w sprawie nabycia akcji własnych

Data publikacji: 23-08-2017, godz. 16:58

Raport bieżący nr 4/2017

Informacja nt. podjęcia decyzji o emisji obligacji

Data publikacji: 10-08-2017, godz. 17:35

Raport bieżący nr 3/2017

Informacja nt. podjęcia działań w celu optymalizacji struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej WB Electronics

Data publikacji: 24-07-2017, godz. 14:09

Raport bieżący nr 2/2017

Informacja w sprawie wstępnego wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok

Data publikacji: 26-04-2017, godz. 17:09

Raport bieżący nr 1/2017

Zawarcie umowy istotnej

Data publikacji: 14-04-2017, godz. 11:54

Raport bieżący nr 5/2016

Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy

Data publikacji: 20-10-2016, godz. 12:41

Raport bieżący nr 4/2016

Zawarcie istotnej umowy kredytowej

Data publikacji: 09-08-2016, godz. 16:41

Raport bieżący nr 3/2016

Zawarcie umowy istotnej

Data publikacji: 20-07-2016, godz. 12:55

Raport bieżący nr 2/2016

Informacja o postępowaniu przetargowym

Data publikacji: 15-07-2016, godz. 20:17

Raport bieżący nr 1/2016

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Data publikacji: 08-07-2016, godz. 14:24