O Nas | WB Electronics

O NasWB Electronics S.A., kontynuator zmiany technologicznej w polskiej armii i przemyśle obronnym. Działając w obszarze specjalistycznej elektroniki i informatyki wojskowej wprowadził Siły Zbrojne RP w XXI w. wyznaczając obowiązujące standardy w kluczowych obszarach dla narodowego bezpieczeństwa. Lider największej prywatnej grupy przemysłu obronnego w Polsce – WB Group. Eksporter technologii i koncepcji do kilkudziesięciu państw na całym świecie, w tym Stanów Zjednoczonych Ameryki. W swojej działalności kieruje się innowacyjnością i tworzeniem przełomowych rozwiązań technologicznych. Przyjęta filozofia biznesowa wyraża się w ofercie produktowej obejmującej rozwiązania unikatowe w skali świata, implementowane na najbardziej wymagających rynkach.


Opis firmy

Historia WB Electronics zaczyna się od ludzi. Za powstaniem WB Electronics stoją wybitni inżynierowie – Piotr Wojciechowski, Adam Bartosiewicz i Krzysztof Wysocki, którzy w 1997 r. utworzyli WB Electronics, zapoczątkowując nową erę w polskim przemyśle zbrojeniowym. Na początku firma zatrudniała kilkunastu pracowników. Impuls do dalszego rozwoju przyszedł już w 1998 r. gdy Ministerstwo Obrony Narodowej chciało kupić system kierowania ogniem dla artylerii. Spośród kilkunastu producentów zaproszonych do przetargu tylko WB Electronics podjęło się przygotowania systemu. Dwa lata później z sukcesem udało się wdrożyć system ZZKO TOPAZ. Powstało rozwiązanie oparte o własną myśl technologiczną i pełną kontrolę całości produktu, w tym kodów źródłowych. TOPAZ określił obowiązujące standardy w polskiej armii, system stale jest rozwijany i do dziś nie ma konkurencji w siłach zbrojnych RP. Sukces ZZKO TOPAZ wyznaczył kierunek rozwoju WB Electronics, która postawiła na autorskie, niepowtarzalne produkty, mające w założeniu konkurować z ofertą międzynarodowych koncernów. Produktem, który przyniósł firmie międzynarodową rozpoznawalność jest opracowany w 2001 r. system łączności wewnętrznej FONET. System zintegrował kluczowe elementy komunikacji wewnątrzpojazdowej, to jest komputery i radiostacje, posiadając jednocześnie funkcję telefonu wewnętrznego. Dziś jest powszechnie wykorzystywany nie tylko w wojsku polskim, został sprzedany również do kilkunastu innych państw. W 2009 r. licencja na FONET została sprzedana od USA firmie Harris, który wkrótce stał się standardowym wyposażeniem tamtejszych sił zbrojnych.

Obecnie WB Electronics nadal rozwija swoje kompetencje w dziedzinie łączności uczestnicząc w kluczowych projektach modernizacji polskiej armii. Jednym z nim jest program żołnierza przyszłości „Tytan”, do którego WB Electronics dostarcza radiostację PERAD 4010 wykorzystującą najnowocześniejszą na świecie modulację fal radiowych. Dzięki temu opracowano radio dla żołnierza, które posiada wszystkie funkcjonalności smartfona. Biznesowa filozofia oferowania najlepszych produktów uwidacznia się również w detektorze skażeń PRS-1W, który jako jedyny na świecie potrafi wykryć zagrożenie bronią chemiczną zaledwie w ułamek sekundy po ataku.

 


WB Group

Operowanie na światowych rynkach dało impuls do dalszego rozwoju firmy. Stworzenie oferty idącej w kierunku kompleksowych, złożonych systemów, które mogłyby konkurować z największymi światowymi graczami przemysłu obronnego, oznaczała potrzebę kooperacji z uznanymi partnerami w Polsce. Tak zawiązała się współpraca z Radmor S.A., największym polskim producentem radiokomunikacji ruchomej UKF. Oferta WB Electronics i Radmoru wzajemnie się uzupełniała tworząc swoistą synergię produktową.

WB Electronics stale rozszerzając swoje kompetencje zaczęło blisko współpracować również z firmą AREX S.A., która posiadała wyjątkowe umiejętności w dziedzinie automatyki. Obie firmy wspólnie zrealizowały m.in. projekt wieży moździerza RAK.

Kolejnym rozwijanym obszarem dla WB Electronics stały się platformy bezzałogowe. Tutaj nawiązała się współpraca z gliwicką firmą Flytronic,  będącą centrum badawczo-rozwojowym nakierowanym na przemysł lotniczy. W ten sposób zaczęła rodzić się Grupa WB Electronics. Naturalną konsekwencją współpracy
było przejęcie udziałów przez WB Electronics w przedsiębiorstwach, z którymi ściśle kooperowała. I tak w 2010 r. WB Electronics objęło większościowe udziały w firmie Flytronic. Rok później do Grupy dołączyły Radmor S.A., Arex oraz MindMade. Pięć podmiotów, których kompetencje wzajemnie się uzupełniają utworzyło wspólnie WB Group, największą w Polsce prywatną grupę w przemyśle obronnym. Obszar kompetencyjny WB Group można najkrócej określić jako elektronika specjalna. Nieprzypadkowy wybór członków Grupy doprowadził do biznesowej synergii, która przejawia się we wzajemnej wymianie kompetencji, doświadczenia, wspólnej ofercie produktowej i kanałach sprzedaży. WB Electronics to przede wszystkim systemy łączności i dowodzenia, Radmor to radiokomunikacja, Flytronic to z kolei elektronika i informatyka w przemyśle lotniczym, MindMade koncentruje się głównie na łączności specjalnej, a Arex na systemach sterowania uzbrojeniem.
Kompetencje WB Group potwierdzają liczne nagrody, m.in. siedmiokrotne wyróżnienie „Defenderem”, który uznaje się za najważniejszą nagrodę polskiego przemysłu obronnego. Wyróżnione zostały m.in.: system kierowania ogniem TOPAZ, system łączności wewnętrznej FONET czy mini BSL FlyEye.


Sukcesy WB Group wynikają przede wszystkim z głębokiego przekonania, że powinno się oferować tylko najlepsze produkty. Rozwiązania autorskie, wyznaczające standardy nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Obecnie WB Group zatrudnia ponad 750 osób, z czego ponad połowę stanowią inżynierowie. WB Group z WB Electronics na czele to główny producent i dostawca elektroniki specjalnej oraz nowoczesnych systemów integracji dowodzenia dla Sił Zbrojnych RP. Grupa operuje na kilkudziesięciu rynkach, między innymi w USA, Ameryce Południowej, Afryce Północnej, Indiach, Wietnamie czy Malezji.

 


Konsorcja i platformy kompetencyjne

WB Electronics ściśle współpracuje z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Można tu wymienić Politechnikę Śląską, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską, Wojskową Akademię Techniczną, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które współfinansuje liczne projekty WB Electronics. Strategiczna rola WB Electronics dla polskiego bezpieczeństwa i rozwoju przemysłu obronnego potwierdza się w udziale spółki w konsorcjum BS9 oraz Polskiej Platformie Technologicznej Systemów Bezzałogowych. WB Electronics jest liderem i inicjatorem konsorcjum BS9, które powołano w sierpniu 2013 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskich sił zbrojnych, w zakresie pozyskania nowoczesnych systemów bezzałogowych. Celem konsorcjum jest dostarczenie polskim siłom zbrojnym oraz służbom mundurowym najbardziej innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie systemów bezzałogowych. Konsorcjum tworzą czołowe polskie przedsiębiorstwa i ośrodki naukowo-badawcze, m.in. Instytut Lotnictwa w Warszawie, Flytronic, AM Technologies, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego czy Wojskowe Zakłady Elektroniczne.

Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezzałogowych to kolejne ważne porozumienie, któremu przewodzi WB Electronics.  Platforma zrzesza siedemnaście podmiotów naukowych i przemysłowych zainteresowanych rozwojem technologii w zakresie szeroko rozumianych systemów bezzałogowych. Celem nowopowstałej Platformy jest rozwijanie systemów bezzałogowych oraz technologii stanowiących ich krytyczne elementy składowe. Członkowie inicjatywy postawili sobie za główne zadanie, zaprojektowanie i wyprodukowanie demonstratorów technologii w klasach: bezzałogowy system powietrzny MALE i VTOL,
bezzałogowy system powietrzny klasy taktycznej krótkiego zasięgu oraz bezzałogowy system morski i lądowy.

 


Zarząd

Zarząd WB Electronics tworzą jej założyciele – Piotr Wojciechowski – Prezes Zarządu i Adam
Bartosiewicz – Wiceprezes Zarządu. Trzon kierownictwa firmy to osoby o wykształceniu
technicznym, absolwenci Politechnik.

 

Piotr Wojciechowski, Prezes Zarządu
Absolwent Wydziału Elektroniki (1984) i Wydziału Elektrycznego (1986) Politechniki
Warszawskiej. Twórca przedsiębiorstw „MOTGOS” i WG Electronics. Wybitny inżynier, jego
wynalazki zrewolucjonizowały sposób funkcjonowania wojska w Polsce. Brał udział w wielu
projektach związanych z modernizacją armii, w tym w tworzeniu złożonych systemów
łączności i dowodzenia. Autor ok. 100 produktów elektronicznych i informatycznych. W WB
Electronics odpowiada za strategię rozwoju Spółki, finanse oraz sprzedaż. Odznaczony
srebrnym i brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Adam Bartosiewicz, Wiceprezes Zarządu
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1984) ze specjalnością
Elektronika Jądrowa i Medyczna. W latach 1984-2001 pracownik naukowy Instytutu
Podstawowych Problemów Techniki PAN, współautor wielu urządzeń i technologii
pomiarowych. W swojej pracy kieruje się pasją i chęcią oferowania produktów
wykraczających poza obowiązujące standardy. Współautor i współwłaściciel patentów w
Polsce, Europie i USA. Od 1995 do 2009 r. prezes spółki DEBRO UMS produkującej unikalną
aparaturę do nieniszczących badań naprężeń na szynach i kołach kolejowych. W WB
Electronics odpowiada za strategię rozwoju Spółki, rozwój technologii oraz produkcję. Od
2011 r. Członek Rady Nadzorczej Radmor S.A.

 

 

Certyfikaty