Modułowy Integrator wyróżniony na XI Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej | WB Electronics

Modułowy Integrator wyróżniony na XI Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej

DSC_0331

 DSC_0331  Ryn (10)DSC_0091 Ryn (3)Ryn (1)

Modułowy Integrator wyróżniony na XI Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej

W dniach 19-22 września 2016 r. odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa podczas, której dr inż. Janusz Dudczyk oraz dr n. techn. Jan Przanowski przedstawili referat na temat Modułowego Integratora do zarządzania system C4I żołnierza. Zaprezentowany referat zdobył I miejsce i Nagrodę Prezesa BUOS Sp. z o.o. za twórcze wykorzystanie wyników badań naukowych w praktyce. Prezentacja przedstawicieli WB Electronics S.A. spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji ale przede wszystkim Rady Naukowo-Programowej, która zakwalifikowała wystąpienie konferencyjne do ścisłego finału Nagrody Grand Prix Prezesa PGZ „za najciekawszy referat w dziedzinie innowacyjnych technologii obronnych”. Po nagrodzie DEFENDER zdobytej podczas XXIII edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2015 oraz nagrodzie Fundacji „Promilitaria XXI” przyznanej w lipcu 2016 – jest to już trzecie z kolei wyróżnienie jakie zdobył Modułowy Integrator do zarządzania system C4I żołnierza.