Topaz Liwiec | WB Electronics

ZZKO Topaz Liwiec


Zadaniem firmy WB Electronics była integracja systemu ZZKO TOPAZ z Radarem Artyleryjskim LIWIEC.

Aby mogła powstać obustronna komunikacja pomiędzy systemami, wykorzystany został wyspecjalizowany protokół LINET. Wymiana informacji pomiędzy systemami odbywa się automatycznie.

Przekazywanie Informacji
ZZKO TOPAZ-LIWIEC:

wszystkie informacje związane z zarządzaniem polem walki: sytuacja taktyczna, obsługiwanie strzelań, informacja o położeniu elementów dywizjonu, udziela informacji o celach, otrzymuje informacje o wszystkich zadaniach ogniowych tworzonych w systemie kierowania ogniem w tym i planowych..

Dowodzenie z poziomu Dowódcy Dywizjonu:

LIWIEC otrzymuje informacje o tym gdzie ma się udać, na jaki azymut ustawić antenę, jak ma ustawić sektor obserwacji.

Przekazywanie informacji
LIWIEC-ZZKO TOPAZ:

informacja o położeniu, informacja o gotowości do działania, kierunek anteny, kierunek wykrytego źródła ostrzału, tworzy trajektorię ruchu pocisku i estymuje współrzędne miejsca wystrzału, oraz miejsca upadku. rozróżnia pociski ( rodzaj, kaliber itd.) , określa środek salwy ( obszar z którego padają strzały), klasyfikuje cele (może wprowadzić do ZZKO TOPAZ cel powierzchniowy) itp.

Znacznie skraca czas reakcji systemu na ostrzał – po paru sekundach lotu, pocisk zostaje wykryty, w przeciągu sekundy może wprowadzić cel do ZZKO TOPAZ by w czasie kolejnych 2-3sek dystrybuować tę informacje, tak że zanim pocisk upadnie znany jest cel przeciwnika.

LIWIEC otrzymuje z ZZKO TOPAZ informacje o postępie wykonywania zadania ogniowego. Wykrywanie miejsca upadku pocisków własnych umożliwia z kolei wprowadzenie do ZZKO TOPAZ korekt ognia.

LIWIEC został zintegrowany z ZZKO TOPAZ w system dowodzenia jako jeden z elementów systemów rozpoznania i jest użytkowany przez Siły Zbrojne RP.