Liod-F | WB Electronics

Liod-F

Pulpit z Wyświetlaczem


Pulpit LIOD-F jest urządzeniem przeznaczonym do wyświetlania prostych informacji tekstowych lub liczbowych. Zapewnia konferencyjną łączność głosową oraz dostęp do radiostacji w taki sam sposób jak pulpit CZS-2CS. Może znaleźć zastosowanie w pobliżu stanowisk strzelca pokładowego lub kierowcy.

Komunikaty wyświetlane na pulpicie mogą być generowane w jednostce centralnej KOMUT-10TA albo w innym źródle danych podłączonym do dowolnego terminala systemu.

Protokół wymiany danych zastosowany w jednostce centralnej KOMUT-10TA umożliwia adresowanie szeregu pulpitów LIOD-F i wyświetlanie różnych wiadomości lub rozkazów. Otrzymywanie i potwierdzenie komunikatów dotyczących działań operatora pulpitu może odbywać się przy pomocy przycisków znajdujących się na pulpicie. Funkcyjny ma dostęp do wszystkich środków łączności, cyfrową łączność głosową i danych z innymi wozami i członkami własnej załogi.

W wersji standardowej pulpit wyposażony jest w złącze zasilająco-sygnałowe do połączenia z jednostką centralną, złącze do dołączenia zestawu nagłownego wraz z przełącznikiem tangenty oraz złącze opcjonalne.

Złącze opcjonalne może realizować następujące funkcje:

– dodatkowy port zestawy nagłownego (drugi użytkownik);
– port transmisji danych (RS232, RS422, CAN, itp.);
– port alarmowy (8 wejść do integracji sygnałów alarmowych);