Komut | WB Electronics

Komut

Urządzenie KOMUT-10TA jest jednostką centralną cyfrowego systemu łączności FONET. Pełni funkcję serwera komunikacyjnego służącego do budowy sieci łączności na poziomie pojazdu lub zespołu pojazdów.


KOMUT-10TA wyposażony jest w szereg interfejsów pozwalających na współpracę z urządzeniami wchodzącymi w skład wyposażenia wozu bojowego oraz z pulpitami systemu FONET. Realizuje cyfrowe połączenia głosowe i transmisję danych pomiędzy integrowanymi środkami łączności, funkcyjnymi itd.

Dzięki wbudowanemu interfejsowi sieciowemu udostępnia usługi IP, takie jak telefonia VoIP czy transmisja danych w sieciach rozproszonych. Jednostka centralna produkowana jest w wielu wersjach, zależnie od potrzeb danego wdrożenia. Wyposażana jest w różną ilość portów radiostacji, różne typy portów transmisji danych itd.

Występują również wersje specjalne realizujące specyficzne wymagania. Konstrukcja jednostki centralnej zapewnia wysoki poziom odporności na warunki środowiskowe i umożliwia użytkowanie w trudnych warunkach.

 

Zwarta konstrukcja i niewielka waga ( 2,55 kg) ułatwia zabudowę w pojazdach. Urządzenie jest zgodne z wymaganiami normy MIL-STD 461E w zakresie wrażliwości i emisji promieniowania elektromagnetycznego.

Może być łączone z pozostałymi elementami systemu FONET zgodnie z wymaganą funkcjonalnością instalacji oraz z innymi urządzeniami wyposażenia pojazdowego.

Jednostka centralna w podstawowym wykonaniu spełnia wymagania większości wdrożeń. Wersja ta umożliwia obsługę radiostacji z transmisją danych, współpracuje z innymi urządzeniami cyfrowymi oraz pulpitami funkcyjnych.

KOMUT-10TA w wersji podstawowej posiada następujące interfejsy:

  • 4 porty radiostacji do transmisji audio i danych (asynchronicznie) i zarządzania
  • 2 dodatkowe asynchroniczne porty transmisji danych,
  • 2 dodatkowe synchroniczne porty transmisji danych,
  • 11 portów linii do podłączania pulpitów funkcyjnych,
  • 1 port do podłączania nadrzędnej jednostki centralnej (połączenie kaskadowe),
  • port audio (głośnikowy lub 5’ta radiostacja),
  • złącze zasilania,
  • 2 porty Ethernetowe
  • port testowy