Kariera | WB Electronics

KarieraWB Electronics to lider WB Group, największej grupy kapitałowej w przemyśle obronnym. Swój sukces zawdzięcza przyjętej strategii oferowania innowacyjnych i przełomowych rozwiązań technologicznych, znacznie wykraczających poza przyjęte standardy. Nie byłoby to możliwe bez wybitnych inżynierów i naukowców, którzy są największą wartością firmy. Nieustanne inwestowanie Grupy w R+D sytuuje ją wśród najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.

Do pracy w WB Group poszukujemy osób z pasją, które nie boją się wyzwań i pracy, w której tworzy się produkty na miarę XXI wieku, wyznaczających współczesne standardy. Osób, które chcą realizować swoje marzenia o pracy przy najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach. Naszym pracownikom oferujemy możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia praktycznego doświadczenia, udziału w urozmaiconych projektach, przyjazną atmosferę w zespole i elastyczne godziny pracy.

WB Group ściśle współpracuje z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Można tu wymienić Politechnikę Śląską, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską, Wojskową Akademię Techniczną, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które współfinansuje liczne projekty WB Electronics. W ten sposób otwieramy naszym pracownikom możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z najważniejszymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce.

Miasto: Ożarów Mazowiecki

Wymagane umiejętności:

 • Wykształcenie wyższe techniczne elektroniczne lub pokrewne
 • Znajomość elektroniki analogowej i cyfrowej
 • Umiejętność projektowania i tworzenia schematów elektronicznych (Allegro Orcad, Eagle)
 • Znajomości oprogramowania wspomagającego projektowanie obwodów drukowanych
 • Znajomość oprogramowania wspomagającego symulowanie układów elektronicznych (Matlab, Simulink, PSpice)
 • Umiejętność uruchamiania urządzeń elektronicznych
 • Praktyczna znajomość tworzenia aplikacji w językach C/C++ na x86/64, ARM, mikrokontrolery
 • Język angielski w stopniu dobrym (dodatkowym atutem będzie znajomość języka technicznego),
 • Profesjonalne podejście do pełnionych obowiązków,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • Silna motywacja i chęć rozwoju.

Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień sieciowych, systemów wbudowanych, układów programowalnych, podstawa znajomość systemu LINUX

Dokumenty proszę nadsyłać na adres:  t.sobczuk@wb.com.pl

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Miasto: Ożarów Mazowiecki

Wymagane umiejętności:

 • praktyczna znajomość języków C/C++,
 • stosowanie dobrych zasad tworzenia oprogramowania, w tym GRASP i SOLID,
 • umiejętność stosowania wzorców projektowych,
 • umiejętność czytania i tworzenia diagramów UML,
 • praktyka pracy pod systemem Linux,

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość SQL,
 • znajomość zagadnień sieciowych (protokoły sieci IP),
 • paszport i prawo jazdy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania,
 • szansę realizacji ambitnych zadań, pozwalających na wykorzystanie posiadanego potencjału,
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Ze względu na specyfikę realizowanych projektów nie jest możliwa praca zdalna. Wymogiem niezbędnym jest również posiadanie polskiego obywatelstwa.

Osoby zainteresowane oferowanym stanowiskiem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: p.hikiert@wb.com.pl

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Miasto: Ożarów Mazowiecki

Obowiązki:

 • Testowanie manualne systemów informatycznych
 • Tworzenie scenariuszy testów automatycznych
 • Wsparcie w fazie wdrażania projektów

Wymagania:

 • Znajomość narzędziowego oprogramowania komputerowego
 • Język angielski w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do wyjazdów służbowych

Dodatkowymi atutami będą:

 • Paszport i prawo jazdy
 • Silna motywacja i chęć rozwoju
 • Znajomość powłoki bash
 • Praktyka pracy pod systemem Linux

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania
 • Szansę realizacji ambitnych zadań, pozwalających na wykorzystanie posiadanego potencjału
 • Możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Ze względu na specyfikę realizowanych projektów nie jest możliwa praca zdalna. Wymogiem niezbędnym jest również posiadanie polskiego obywatelstwa.

Osoby zainteresowane oferowanym stanowiskiem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: p.hikiert@wb.com.pl

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Miasto: Gliwice

Wymagane umiejętności:

 • dobra znajomość języków C/C++,
 • umiejętność obsługi złącza szeregowego,
 • stosowanie dobrych zasad tworzenia oprogramowania, w tym GRASP i SOLID,
 • umiejętność stosowania wzorców projektowych,
 • umiejętność posługiwania się programem make, w tym tworzenie makefile,
 • praktyka pracy pod systemem Linux,
 • znajomość powłoki bash,
 • znajomość SQL,
 • umiejętność czytania i tworzenia diagramów UML.
 • Posiadanie paszportu i prawa jazdy będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania,
 • szansę realizacji ambitnych zadań, pozwalających na wykorzystanie posiadanego
 • potencjału,
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane oferowanym stanowiskiem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: l.kalahurski@wb.com.pl

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Miasto: Ożarów Mazowiecki

Obowiązki:

 • Wsparcie zespołu R&D w testowaniu, uruchamianiu oraz wdrażaniu systemów informatycznych.
 • Wsparcie techniczne klientów w fazie rozwoju projektów.

Wymagania:

 • Znajomość narzędziowego oprogramowania komputerowego,
 • Język angielski w stopniu dobrym (dodatkowym atutem będzie znajmość języka technicznego),
 • Profesjonalne podejście do pełnionych obowiązków,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • Silna motywacja i chęć rozwoju.
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Dodatkowym atutem będzie znajmość zagadnień sieciowych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość udziału w różnego rodzaju szkoleniach i kursach ,
 • praca w profesjonalnym zespole,
 • kultura organizacyjna oparta na współpracy i koleżeństwie.

Szkolenia wewnętrzne, które oferujemy naszym pracownikom:

 • Wprowadzające – skierowane do nowych pracowników. Ich celem jest przekazanie informacji o produktach firmy i zasadach organizacji poszczególnych procesów zgodnie z wymogami ISO,
 • Bezpieczeństwa pracy i ochrony informacji – skierowane do wszystkich pracowników firmy,
 • Specjalistyczne – rozwijające konkretne umiejętności i pogłębiające fachową wiedzę niezbędną do wykonywania pracy np.: techniczne, informatyczne, finansowe,
 • Językowe – pozwalające na opanowanie języka angielskiego w stopniu, który pozwala swobodne porozumiewanie się.

Dokumenty proszę nadsyłać na adres

a.antoniewicz@wb.com.pl

Uprasza się o zamieszczenie klauzuli:
„(…)PL – Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)(…)” .

Miasto: Ożarów Mazowiecki

Wymagania:

 • Praktyczna znajomość języków C/C++
 • Znajomość narzędziowego oprogramowania komputerowego,
 • Znajomość systemu operacyjnego Linux
 • Język angielski w stopniu dobrym (dodatkowym atutem będzie znajmość języka technicznego),
 • Profesjonalne podejście do pełnionych obowiązków,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • Silna motywacja i chęć rozwoju.
 • Dodatkowym atutem będzie znajmość zagadnień sieciowych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość udziału w różnego rodzaju szkoleniach i kursach ,
 • praca w profesjonalnym zespole,
 • kultura organizacyjna oparta na współpracy i koleżeństwie.

Szkolenia wewnętrzne, które oferujemy naszym pracownikom:

 • Wprowadzające – skierowane do nowych pracowników. Ich celem jest przekazanie informacji o produktach firmy i zasadach organizacji poszczególnych procesów zgodnie z wymogami ISO,
 • Bezpieczeństwa pracy i ochrony informacji – skierowane do wszystkich pracowników firmy,
 • Specjalistyczne – rozwijające konkretne umiejętności i pogłębiające fachową wiedzę niezbędną do wykonywania pracy np.: techniczne, informatyczne, finansowe,
 • Językowe – pozwalające na opanowanie języka angielskiego w stopniu, który pozwala swobodne porozumiewanie się.

Dokumenty proszę nadsyłać na adres

a.antoniewicz@wb.com.pl

Uprasza się o zamieszczenie klauzuli:
„(…)PL – Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)(…)” .

Jeśli chcesz być członkiem zespołu pracującego nad rozwojem systemów bezzałogowych dla wojska, poznać różnorodne technologie oraz współtworzyć sukces nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmy elektronicznej, dołącz do nas.

Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki

Od kandydatów oczekujemy:

 • znajomości środowiska Microsoft Visual Studio
 • znajomości środowiska Microsoft .NET
 • znajomości C#, C++
 • znajomości języka angielskiego
 • doświadczenie min. 2 lata na podobnym stanowisku

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomości platform Windows Forms, ASP.NET, WPF
 • znajomość systemu Linux
 • znajomości biblioteki QT
 • znajomość frameworku GStreamer
 • doświadczenia w pracy przy systemach bezzałogowych

Oferujemy:

 • możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia praktycznego doświadczenia
 • udział w ciekawych projektach
 • pracę z najnowszymi technologiami
 • elastyczne godziny pracy
 • przyjazną atmosferę w zespole

Dokumenty proszę nadsyłać na adres:

WB Electronics S.A.,

Dział Systemów Autonomicznych,

Cezary Zych, c.zych@wb.com.pl.

prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu przez firmę WB Electronics S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).”

Jeśli chcesz współtworzyć sukces nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmy elektronicznej, dołącz do nas.

Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki

Obowiązki:

 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji wszelkich działań serwisowych: działania prewencyjne, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne uszkodzonego sprzętu, badanie satysfakcji klienta,
 • koordynacja i prowadzenie obsługi logistycznej zamówień serwisowych, planowanie i organizowanie dostaw,
 • komunikacja z zamawiającym w zakresie składanych zleceń w tym: nadzór nad terminowością wykonywanych napraw serwisowych od momentu przyjęcia uszkodzonego sprzętu, sposobu jego zwrotu zamawiającemu do czasu uzyskania potwierdzenia zwrotu,
 • zbieranie informacji dotyczących działania systemu i ich systematyzowanie,
 • kontakt z klientem i ocena poziomu jego zadowolenia ze współpracy z WBE,
 • agregacja danych niezbędnych do tworzenia raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne firmy, jak również na potrzeby podmiotów zewnętrznych,

Wymagania:

 • Znajomość narzędziowego oprogramowania komputerowego,
 • Profesjonalne podejście do pełnionych obowiązków,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • Silna motywacja i chęć rozwoju.
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość angielskiego.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość udziału w różnego rodzaju szkoleniach i kursach ,
 • praca w profesjonalnym zespole,
 • kultura organizacyjna oparta na współpracy i koleżeństwie.

Szkolenia wewnętrzne, które oferujemy naszym pracownikom:

 • Wprowadzające – skierowane do nowych pracowników. Ich celem jest przekazanie informacji o produktach firmy i zasadach organizacji poszczególnych procesów zgodnie z wymogami ISO,
 • Bezpieczeństwa pracy i ochrony informacji – skierowane do wszystkich pracowników firmy,
 • Specjalistyczne – rozwijające konkretne umiejętności i pogłębiające fachową wiedzę niezbędną do wykonywania pracy np.: techniczne, informatyczne, finansowe,
 • Językowe – pozwalające na opanowanie języka angielskiego w stopniu, który pozwala swobodne porozumiewanie się.

Dokumenty proszę nadsyłać na adres

r.falatowicz@wb.com.pl

Uprasza się o zamieszczenie klauzuli:
„(…)PL – Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)(…)”