Kariera | WB Electronics

KarieraWB Electronics to lider WB Group, największej grupy kapitałowej w przemyśle obronnym. Swój sukces zawdzięcza przyjętej strategii oferowania innowacyjnych i przełomowych rozwiązań technologicznych, znacznie wykraczających poza przyjęte standardy. Nie byłoby to możliwe bez wybitnych inżynierów i naukowców, którzy są największą wartością firmy. Nieustanne inwestowanie Grupy w R+D sytuuje ją wśród najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.

Do pracy w WB Group poszukujemy osób z pasją, które nie boją się wyzwań i pracy, w której tworzy się produkty na miarę XXI wieku, wyznaczających współczesne standardy. Osób, które chcą realizować swoje marzenia o pracy przy najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach. Naszym pracownikom oferujemy możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia praktycznego doświadczenia, udziału w urozmaiconych projektach, przyjazną atmosferę w zespole i elastyczne godziny pracy.

WB Group ściśle współpracuje z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Można tu wymienić Politechnikę Śląską, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską, Wojskową Akademię Techniczną, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które współfinansuje liczne projekty WB Electronics. W ten sposób otwieramy naszym pracownikom możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z najważniejszymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce.

Miasto: Gliwice

Wymagane umiejętności:

 • dobra znajomość języków C/C++,
 • umiejętność obsługi złącza szeregowego,
 • stosowanie dobrych zasad tworzenia oprogramowania, w tym GRASP i SOLID,
 • umiejętność stosowania wzorców projektowych,
 • umiejętność posługiwania się programem make, w tym tworzenie makefile,
 • praktyka pracy pod systemem Linux,
 • znajomość powłoki bash,
 • znajomość SQL,
 • umiejętność czytania i tworzenia diagramów UML.
 • Posiadanie paszportu i prawa jazdy będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania,
 • szansę realizacji ambitnych zadań, pozwalających na wykorzystanie posiadanego
 • potencjału,
 • możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane oferowanym stanowiskiem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: l.kalahurski@wb.com.pl

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Miasto: Ożarów Mazowiecki

Obowiązki:

 • Wsparcie zespołu R&D w testowaniu, uruchamianiu oraz wdrażaniu systemów informatycznych.
 • Wsparcie techniczne klientów w fazie rozwoju projektów.

Wymagania:

 • Znajomość narzędziowego oprogramowania komputerowego,
 • Język angielski w stopniu dobrym (dodatkowym atutem będzie znajmość języka technicznego),
 • Profesjonalne podejście do pełnionych obowiązków,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • Silna motywacja i chęć rozwoju.
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Dodatkowym atutem będzie znajmość zagadnień sieciowych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość udziału w różnego rodzaju szkoleniach i kursach ,
 • praca w profesjonalnym zespole,
 • kultura organizacyjna oparta na współpracy i koleżeństwie.

Szkolenia wewnętrzne, które oferujemy naszym pracownikom:

 • Wprowadzające – skierowane do nowych pracowników. Ich celem jest przekazanie informacji o produktach firmy i zasadach organizacji poszczególnych procesów zgodnie z wymogami ISO,
 • Bezpieczeństwa pracy i ochrony informacji – skierowane do wszystkich pracowników firmy,
 • Specjalistyczne – rozwijające konkretne umiejętności i pogłębiające fachową wiedzę niezbędną do wykonywania pracy np.: techniczne, informatyczne, finansowe,
 • Językowe – pozwalające na opanowanie języka angielskiego w stopniu, który pozwala swobodne porozumiewanie się.

Dokumenty proszę nadsyłać na adres

a.antoniewicz@wb.com.pl

Uprasza się o zamieszczenie klauzuli:
„(…)PL – Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)(…)” .

Miasto: Ożarów Mazowiecki

Wymagania:

 • Praktyczna znajomość języków C/C++
 • Znajomość narzędziowego oprogramowania komputerowego,
 • Znajomość systemu operacyjnego Linux
 • Język angielski w stopniu dobrym (dodatkowym atutem będzie znajmość języka technicznego),
 • Profesjonalne podejście do pełnionych obowiązków,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,
 • Silna motywacja i chęć rozwoju.
 • Dodatkowym atutem będzie znajmość zagadnień sieciowych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość udziału w różnego rodzaju szkoleniach i kursach ,
 • praca w profesjonalnym zespole,
 • kultura organizacyjna oparta na współpracy i koleżeństwie.

Szkolenia wewnętrzne, które oferujemy naszym pracownikom:

 • Wprowadzające – skierowane do nowych pracowników. Ich celem jest przekazanie informacji o produktach firmy i zasadach organizacji poszczególnych procesów zgodnie z wymogami ISO,
 • Bezpieczeństwa pracy i ochrony informacji – skierowane do wszystkich pracowników firmy,
 • Specjalistyczne – rozwijające konkretne umiejętności i pogłębiające fachową wiedzę niezbędną do wykonywania pracy np.: techniczne, informatyczne, finansowe,
 • Językowe – pozwalające na opanowanie języka angielskiego w stopniu, który pozwala swobodne porozumiewanie się.

Dokumenty proszę nadsyłać na adres

a.antoniewicz@wb.com.pl

Uprasza się o zamieszczenie klauzuli:
„(…)PL – Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)(…)” .

Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki (7 km od Warszawy)
Od kandydatów oczekujemy:

• Dobrej umiejętności programowania w języku C,
• Znajomość architektury autopilota do systemów bezzałogowych,
• Znajomość teorii sterowania,
• Profesjonalnego podejście do pełnionych obowiązków,
• Zdolności analitycznego myślenia,
• Umiejętności pracy w zespole oraz szybkiego rozwiązywania problemów,

Dodatkowymi atutami będą:

• Doświadczenia w pracy z systemami wbudowanymi opartymi architekturę Cortex-M (STM32),
• Doświadczenia w pracy przy systemach bezzałogowych lub w modelarstwie RC,
• Świadectwo kwalifikacji UAVO,
• Ukończone studia wyższe o kierunku automatyka bądź mechatronika,
• Znajomości języka angielskiego.

Zadania przyszłego pracownika:

• Udział w projektowaniu urządzeń BSL (klasy MiniUAV oraz MikroUAV),
• Tworzenie oprogramowania wbudowanego na potrzeby BSL,
• Udział w testach i badaniach,
• Wykonywanie prac rozwojowych.
Oferujemy:
• Możliwość rozwoju zawodowego,
• Elastyczne godziny pracy,
• Praca w profesjonalnym zespole,
• Kultura organizacyjna oparta na współpracy i koleżeństwie.
Dokumenty proszę nadsyłać na adres:
WB Electronics S.A.,
Dział Systemów Autonomicznych,

Cezary Zych, c.zych@wb.com.pl

prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu przez firmę WB Electronics S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).”

Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki

Zadania:
• Udział w projektowaniu systemów bezzałogowych.
• Udział w badaniach, próbach i testach.
• Udział w szkoleniach na operatorów bezzałogowych.
• Udział w międzynarodowych projektach.

Wymagane umiejętności:

• Doświadczenia w pracy z systemami bezzałogowymi.
• Znajomość zagadnień z dziedziny lotnictwa.
• Umiejętność pilotażu RC.
• Znajomość budowy płatowców oraz platform wielowirnikowych.
• Dyspozycyjność.
• Znajomość języka angielskiego pozywająca na komunikowanie się w sposób płynny.
• Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

• Możliwość zdobycia bardzo szerokiej wiedzy i praktycznego doświadczenia przy pracy z platformami bezzałogowymi.
• Praca przy projektowaniu systemów bezzałogowych.
• Dostęp do najnowszych technologii związanych z systemami autonomicznymi (samoloty, wielowirnikowce).
• Pracę w ciekawych i nowoczesnych projektach krajowych i zagranicznych.
• Pakiet świadczeń socjalnych (prywatna opieka medyczna, pakiet rekreacyjno-sportowy, ubezpieczenie grupowe, kurs języka angielskiego).
• Przyjazną atmosferę pracy.

CV oraz List Motywacyjny na adres: c.zych@wb.com.pl w tytule „Operator UAV”.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu przez firmę WB Electronics S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).”

 

[/tab]111111

Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki

Obowiązki:
• Projektowanie urządzeń BSL (klasy MiniUAV oraz MikroUAV),
• Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz wdrażanie do produkcji urządzeń BSL,
• Poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych,
• Ocena poprawności rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych,
• Wykonywanie prac rozwojowych przy prototypach.
Wymagania:
• Studia wyższe o kierunku mechanicznym (lotnictwo, budowa maszyn lub pokrewne),
• Znajomość oprogramowania CAD 3D (preferowana znajomość SolidWorks) ,
• Znajomość narzędziowego oprogramowania komputerowego,
• Język angielski w stopniu dobrym,
• Profesjonalne podejście do pełnionych obowiązków,
• Zdolność analitycznego myślenia,
• Umiejętność pracy w zespole oraz szybkiego rozwiązywania problemów,
• Silna motywacja i chęć rozwoju,
• Mile widziane zdolności manualne oraz doświadczenie w modelarstwie RC.

Oferujemy:
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość udziału w różnego rodzaju szkoleniach i kursach ,
• praca w profesjonalnym zespole,
• kultura organizacyjna oparta na współpracy i koleżeństwie.

Szkolenia wewnętrzne, które oferujemy naszym pracownikom:
• Wprowadzające – skierowane do nowych pracowników. Ich celem jest przekazanie informacji o produktach firmy i zasadach organizacji poszczególnych procesów zgodnie z wymogami ISO,
• Bezpieczeństwa pracy i ochrony informacji – skierowane do wszystkich pracowników firmy,
• Specjalistyczne – rozwijające konkretne umiejętności i pogłębiające fachową wiedzę niezbędną do wykonywania pracy np.: techniczne, informatyczne, finansowe,
• Językowe – pozwalające na opanowanie języka angielskiego w stopniu, który pozwala swobodne porozumiewanie się.

Uprasza się o zamieszczenie klauzuli:
„(…)PL – Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)(…)”.

Kontakt:
WB Electronics S.A.,
Dział Systemów Autonomicznych,
Cezary Zych, c.zych@wb.com.pl