Fonet | WB Electronics

Fonet

Cyfrowy System Łączności Wewnętrznej FONET


FONET to zestaw urządzeń i ich oprogramowania, tworzący jednolitą bazę wymiany danych pomiędzy pojazdami na polu walki.
Jedną z podstawowych jego funkcji jest zapewnienie cyfrowej łączności głosowej w oparciu o dostępne środki łączności. Ponadto system integruje wyposażenie elektroniczne pojazdu, steruje sieciami przewodowymi i radiowymi. Pojazdy wyposażone w FONET mogą pracować w zautomatyzowanych systemach dowodzenia lub kierowania ogniem. Modułowa koncepcja systemu pozwala na dobór właściwej konfiguracji dla każdego pojazdu zapewniając jednocześnie pełną kompatybilność łączności głosowej i wymiany danych.

Rozwinięciem systemu FONET jest szereg rozwiązań programowych pozwalających na realizację zadań stawianych przez nowoczesne pole walki. Dzięki pełnemu wsparciu dla rozwiązań świata IP oraz integracji wszystkich dostępnych środków łączności, system pozwala włączać jego pojazdy w rozległą sieć informatyczną wymiany danych oraz łączności głosowej VoIP. Pojazd wyposażony w system FONET staje się efektywnym elementem współczesnych i przyszłych sieciocentrycznych systemów dowodzenia.

Budowa systemu: modularność, skalowalność
System FONET budowany jest w oparciu o jednostkę centralną, która pełni rolę koncentratora wszystkich elementów systemu. Ponieważ system funkcjonuje również w sieciach rozproszonych IP, jednostki centralne mogą występować, jako elementy sieci współdzielące podłączone do nich elementy systemu.

Pulpity członków załogi, komputery, urządzenia radiokomunikacyjne podłączane są bezpośrednio do jednostki centralnej. Pulpity systemu obok złącz zestawów nagłownych, wyposażone są w wiele różnych interfejsów umożliwiających na przykład integrację portów danych innych systemów wozu (wykrywaczy skażeń chemicznych, systemów ostrzegania o opromieniowaniu laserowym, systemów nawigacyjnych, itd.) i włączanie ich w sieć łączności tworzoną przez FONET.

Jednostka centralna FONET jest wysokowydajnym serwerem komunikacyjnym z łączami Ethernet i możliwością adresowania IP. Dzięki funkcjonalności VoIP, może być wykorzystywana przy budowie rozległych sieci łączności bez ograniczania możliwości, dając dostęp do każdego występującego na polu walki środka łączności. Cechy systemu FONET pozwalają na budowanie wokół niego nowoczesnych, sieciocentrycznych systemów zarządzania pola walki.

 

Modularność
Elastyczna konfiguracja sprzętowa i programowa.

Elementy systemu FONET zostały zaprojektowane z myślą o potrzebach ich bezpośrednich użytkowników oraz maksymalnemu ułatwieniu procesów instalacji i modernizacji starszych pojazdów.

Niewielki rozmiar i różnorodność modułów, możliwość elastycznego definiowania funkcjonalności i szczegółów połączeń w sposób programowy umożliwia optymalny wybór odpowiedniego typu pulpitu dla każdego członka załogi, łatwą integrację na dowolnym pojeździe oraz podatność na rozbudowywanie i modyfikowanie instalacji, praktycznie bez ograniczeń. Ewentualne zmiany w strukturze połączeń między członkami załogi, uprawnień dostępu do środków łączności, schematu przepływu danych, zmiany ilości i rodzajów hełmofonów, realizowane są poprzez modyfikacje konfiguracji systemu. Takie podejście umożliwia również ciągłe rozwijanie funkcjonalności systemu, bez konieczności wymiany sprzętu.

Łączność na polu walki
Łączność wewnętrzna i zewnętrzna

FONET zapewnia łączność, która nie ogranicza się do pojedynczego pojazdu. Stanowi on bazę do budowy złożonych systemów zarządzania polem walki (BMS, C4I), gdzie możliwość cyfrowej komunikacji głosowej oraz wymiany danych między załogami pojazdów mają fundamentalne znaczenie. Standardowy, dwużyłowy kabel polowy PKL, który jest medium transmisyjnym sieci FONET, umożliwia niezakłócone, jednoczesne przysłanie danych i prowadzenie rozmów na odległość do 1200m i 3000m. Taki sam dwuprzewodowy styk, łączy pulpity funkcyjnych wewnątrz wozu, jak i poza wozem. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy funkcyjny może pracować poza wozem, mając dostęp do identycznego zestawu funkcjonalności jak wewnątrz pojazdu. Łączność kablowa umożliwia prowadzenie działań w warunkach ciszy radiowej (odporność na środki walki radioelektronicznej nieprzyjaciela). Jednostka centralna systemu, wyposażona jest dodatkowo w dwuportowe łącze sieci rozproszonej Ethernet, co daje możliwość łączenia wozu bezpośrednio do taktycznych sieci IP.

System zapewnia interfejsy umożliwiające podłączenie wozu do sieci telefonii polowej, oraz publicznych sieci telefonicznych PBX. Ponadto komputery produkcji WB Electronics są wyposażone w interfejs FONET i mogą stanowić kompletne przenośne stanowiska operacyjne zapewniając ciągłość dowodzenia i dostęp do pojazdowych środków łączności, również na stanowiskach wyniesionych.

Właściwości systemu
Charakterystyka:

– modułowa, skalowalna budowa systemu;

– pełna programowa konfiguracja, nawet po instalacji;

– proste i niekosztowne okablowanie;

– kabel typu PKL zapewnia pulpitom zasilanie oraz jednoczesną cyfrową łączność głosową i transmisję danych na duże odległości;

– łączność pokładowa (wymiana danych oraz cyfrowa komunikacja głosowa) na poziomiw pojedynczego pojazdu od czołgu po skomplikowane wozy dowodzenia;

– możliwość cyfrowej komunikacji głosowej oraz wymiany danych pomiędzy załogami wielu pojazdów stanowiąca bazę do budowy złożonych systemów zarządzania polem walki (BMS, C4I);

– cyfrowe przetwarzanie sygnału mowy z redukcją szumów;

– adaptacyjne algorytmy tłumienia hałasu w każdym kanale fonicznym;

– komunikaty głosowe w wielu językach (również nagrywane przez użytkownika);

– intuicyjność i prostota obsługi.

Funkcje i przeznaczenie
- wymiana danych oraz cyfrowa komunikacja głosowa na poziomie pojazdu i między pojazdami;

– transmisja danych dostępna na każdym pulpicie;

– obsługa wielu protokołów transmisji danych, również pakietowych;

– monitorowanie sygnałów alarmowych powiązane z wyzwalaniem komunikatów głosowych i tekstowych;

– integracja urządzeń o różnych interfejsach;

– obsługa wielu radiostacji w trybach analogowym i cyfrowym, automatyczne budowanie sieci łączności;

– zapewnienie współpracy różnego rodzaju środków fonicznych różnych generacji.