Florian | WB Electronics

Florian

Bezzałogowa Platforma Ratownicza (BPR)


Jednym z przykładów różnych zainteresowań WB Electronics jest zbudowana w roku 2015 bezzałogowa platforma ratownicza „Florian”, opracowana przy udziale naukowców z Instytutu Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego WAT oraz z Hydromegi. Powstał on w wyniku realizacji – w konsorcjum – projektu badawczo-rozwojowego o numerze umowy INNOTECH-K1/IN1/70/154619/NCBR/12 „Opracowanie i wdrożenie systemu bezzałogowego pojazdu ratowniczego”. Projekt otrzymał w 2012 roku dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Jednym z głównych założeń było opracowanie kompletnego bezzałogowego systemu do wspierania akcji ratowniczo-pożarniczych w warunkach, które stwarzają wysokie zagrożenie dla życia prowadzących je osób. Obszar jego zastosowania ma obejmować m.in. działania prowadzone strefach zagrożonych wybuchem substancji łatwopalnych, w rejonach różnego typu skażeń, czy też na obiektach o naruszonej strukturze nośnej lub konstrukcyjnej, stwarzającej groźbę niekontrolowanej destrukcji.

Elementami składowymi opracowanego systemu są:

– bezzałogowa platforma ratownicza o wysokiej mobilności terenowej, dysponująca dwoma typami osprzętów roboczych o zmiennej konfiguracji oraz zestawem różnego typu sensorów;

– zestaw transportowy, przeznaczony do szybkiego przerzutu całego systemu w rejon prowadzenia akcji ratowniczej;

– mobilne stanowisko dowodzenia, zapewniające bezprzewodowe sterowanie platformą oraz zbieranie i analizowanie informacji z zamontowanych na niej sensorów;

– bezprzewodowy system łączności o wysokiej przepustowości, pracujący w oparciu o protokoły sterowania zapewniające wysoką odporność na zakłócenia oraz umożliwiające realizację wybranych funkcji w trybie autonomicznym.

Masa robota, wynosząca 2800 kg, zapewnia mu duże możliwości robocze, a jednocześnie sprawia, że cechuje się on dużą podatnością transportową. Wystarczy do tego przyczepa o DMC=3500 kg, którą mogą holować lekkie samochody ciężarowe.

Manipulator o udźwigu 200 kg, dzięki ponad 4-metrowemu wypadowi cechuje się dużym polem pracy. Jego kinematyka sprawia, że jest kompaktowy i po złożeniu zapewnia operatorowi bardzo szerokie pole widzenia. Podstawowym narzędziem manipulatora jest szczęka, umożliwiająca podejmowanie ładunków o średnicy do 600 mm. Jednak dzięki zastosowaniu mechanicznego i hydraulicznego szybkozłącza, można łatwo zastąpić ją innym wyposażeniem. Drugi z osprzętów posiada kinematykę ładowarkową. Umożliwia on podejmowanie ładunków o masie do 1 000 kg i podnoszenie ich na wysokość do 1,5 m. Standardowo wyposażono go w specjalny lemiesz torujący, pozwalający usuwać z drogi przejazdu różnego typu przedmioty, np. unieruchomione samochody o masie do 2 000 kg. Został on również wyposażony w mechaniczne i hydrauliczne szybkozłącze, dające możliwość korzystania z szerokiej gamy wymiennych osprzętów dedykowanych mini maszynom.

Robot wyposażony jest w innowacyjny hydrotroniczny układ napędowy jazdy i sterowania osprzętami, pracujący w technologii CANbus. W połączeniu z odpowiednio zaprojektowaną kinematyką zawieszenia, uzyskano bardzo dobre zdolności pokonywania przeszkód terenowych, takich jak schody, murki i rowy. Platforma cechuje się też wysoką statecznością podłużną i poprzeczną, umożliwiającą jej wjazd na zbocza o pochyleniu do 60 %, a jazdę i manewrowanie wzdłuż zbocza o pochyleniu do 30 %. Wysoką mobilność uzupełnia prędkość jazdy przewyższająca 25 km/h, co plasuje ją w czołówce platform bezzałogowych.

Masa platformy ratowniczej 2800 kg
Prędkość poruszania się platformy  20-25 km/h
Udźwig manipulatora 200 kg
Wypad manipulatora 4 m
Udźwig osprzętu ładowarkowego 1000 kg
Wysokość podnoszenia ładowarkowego 1,5 m