Dostawa kluczowych komponentów do systemów bezzałogowych dla klienta zagranicznego | WB Electronics

Dostawa kluczowych komponentów do systemów bezzałogowych dla klienta zagranicznego

_MG_9984a (1280x853)

Dostarczamy kluczowe komponenty dla naszego klienta zagranicznego

Finalizujemy drugi etap dostawy kluczowych technologii systemów bezzałogowych dla klienta zagranicznego. Realizowana dostawa, jest rezultatem wieloletniej współpracy z jednym z krajów pozaeuropejskich. W ramach zawartej umowy, wyposażamy platformy bezzałogowe partnera zagranicznego w komponenty kluczowe dla skutecznego realizowania misji przez bezzałogowe statki powietrzne. Należą do nich między innymi głowice obserwacyjne, posiadające trzy kompatybilne ze sobą sensory : kamerę światła dziennego, kamerę termowizyjną oraz dalmierz laserowy. Wszystkie komponenty będące przedmiotem umowy z partnerem zagranicznym zostały w 100%  zaprojektowane i wdrożone do produkcji w przedsiębiorstwach WB Group.