CZS-2TS | WB Electronics

CZS-2TS


Pulpit CZS-2TS jest specjalizowanym urządzeniem służącym do integracji systemu z kablowymi sieciami łączności telefonicznej. Wyposażony jest w dwa niezależne porty linii telefonicznych i umożliwia podłączenie do publicznych central telefonicznych realizując połączenia z wykorzystaniem wybierania pulsacyjnego lub DTMF. Dodatkowo jeden z portów może występować jako interfejs dla telefonu polowego dzięki wbudowanemu generatorowi prądu dzwonienia. Dodatkowo, dzięki funkcji rozpoznawania sygnałów DTMF, pulpit umożliwia systemowi FONET realizację dostępu telefonicznego do zintegrowanych w wozie środków łączności, na przykład radiostacji.

W wersji standardowej pulpit wyposażony jest w złącze zasilająco-sygnałowe do połączenia z jednostką centralną, złącze do dołączenia linii telefonicznych oraz złącze opcjonalne.

Złącze opcjonalne może realizować następujące funkcje:
– port alarmowy (8 wejść do integracji sygnałów alarmowych)