CZS-2FFS | WB Electronics

CZS-2FFS

Pulpit Abonencki Załogi


Pulpit CZS-2FFS przeznaczony jest dla użytkowników wyższego szczebla, którzy poza łącznością oraz dostępem do radiostacji korzystają z bardziej zaawansowanych funkcji. Mają oni możliwość zestawiania połączeń w systemie, przydzielania radiostacji, budowania retransmisji, sterowania przepływem danych itp. Pulpit CZS-2FFS wyposażony jest w klawiaturę trzyprzyciskową przeznaczoną do obsługi menu ustawień oraz szesnastopozycyjny przełącznik obrotowy z zestawem lampek kontrolnych.

Ten łatwy w obsłudze element manipulacyjny pozwala na sprawną i pewną obsługę w trudnych warunkach, na przykład podczas jazdy pojazdem gąsienicowym. Podświetlane lampki kontrolne na każdej z pozycji przełącznika pozwalają na odczytanie statusu innych użytkowników i środków łączności.

W wersji standardowej pulpit wyposażony jest w złącze zasilająco-sygnałowe do połączenia z jednostką centralną, złącze do dołączenia zestawu nagłownego wraz z przełącznikiem tangenty („push-to-talk”) oraz złącze opcjonalne.

Złącze opcjonalne może realizować następujące funkcje:
– dodatkowy port zestawy nagłownego (drugi użytkownik);
– port transmisji danych (RS232, RS422, CAN, itp.)
– port alarmowy (8 wejść do integracji sygnałów alarmowych).