CZS-2CS | WB Electronics

CZS-2CS

Pulpit Abonencki Końcowy


Pulpit CZS-2CS jest najprostszym pulpitem systemu przeznaczonym dla członków załogi pojazdu, szczególnie dla operatorów niższego szczebla takich jak kierowca, działonowy, ładowniczy. Pulpit zapewnia użytkownikowi podstawowe funkcje, takie jak łączność głosową oraz dostęp do radiostacji.

Po włączeniu systemu, zalogowany operator zostaje automatycznie połączony z wybraną w konfiguracji konferencją i/lub radiostacją. Użytkownik tego pulpitu ma dostęp do podstawowych funkcji interkomu, nie ma natomiast wpływu na konfigurację połączeń i tryb pracy systemu.

W wersji standardowej pulpit wyposażony jest w złącze zasilająco-sygnałowe do połączenia z jednostką centralną, złącze do dołączenia zestawu nagłownego wraz z przełącznikiem tangenty oraz złącze opcjonalne.

Złącze opcjonalne może realizować następujące funkcje:
– dodatkowy port zestawy nagłownego (drugi użytkownik);
– port transmisji danych (RS232, RS422, CAN, itp.);
– port alarmowy (8 wejść do integracji sygnałów alarmowych);