Akcjonariat | WB Electronics

Struktura Akcjonariatu


Piotr Wojciechowski 37,90 %
Adam Bartosiewicz 23,40 %
WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia 19,35 %
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 19,35 %
Ogółem 100,00%

 

Piotr Wojciechowski  37,90 %
Adam Bartosiewicz 23,40 %
WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia 19,35 %
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 19,35 %
Ogółem 100,00%

 

Podział akcji według typu:

Seria Akcji Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
A Piotr Wojciechowski 3 800 000 7 600 000
A Adam Bartosiewicz 2 000 000 4 000 000
A WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia 1 000 000 2 000 000
B Piotr Wojciechowski 900 000 1 800 000
B Adam Bartosiewicz 900 000 1 800 000
B WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia 1 400 000 2 800 000
C Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 2 400 000 4 800 000

 

Kapitał zakładowy tworzy 12 400 000 akcji w podziale:

 

6 800 000 Akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
3 200 000 Akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
2 400 000 Akcji serii C uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
12 400 000 Ogółem

 

Struktura według liczby akcji:


37,90 %

Piotr Wojciechowski

23,40 %

Adam Bartosiewicz

19,35 %

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

19,35 %

WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia

Struktura według liczby głosów:


37,90 %

Piotr Wojciechowski

23,40 %

Adam Bartosiewicz

19,35 %

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

19,35 %

WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia