Akcjonariat | WB Electronics

Struktura Akcjonariatu


Piotr Wojciechowski 47,00%
Adam Bartosiewicz 29,00%
Mariusz Banaszuk 13,00%
WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia 11,00%
Ogółem 100,00%

 

Piotr Wojciechowski 47,00%
Adam Bartosiewicz 29,00%
Mariusz Banaszuk 13,00%
WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia 11,00%
Ogółem 100,00%

 

Podział akcji według typu:

Seria Akcji Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
A Piotr Wojciechowski 3 800 000 7 600 000
A Adam Bartosiewicz 2 000 000 4 000 000
A Mariusz Banaszuk 1 000 000 2 000 000
B Piotr Wojciechowski 900 000 1 800 000
B Adam Bartosiewicz 900 000 1 800 000
B Mariusz Banaszuk 300 000 600 000
B WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia 1 100 000 2 200 000

 

Kapitał zakładowy tworzy 10 000 000 akcji w podziale:

6 800 000 Akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
3 200 000 Akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję
10 000 000 Ogółem

 

Struktura według liczby akcji:


47,00%

Piotr Wojciechowski

29,00%

Adam Bartosiewicz

13,00%

Mariusz Banaszuk

11,00%

WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia

Struktura według liczby głosów:


47,00%

Piotr Wojciechowski

29,00%

Adam Bartosiewicz

13,00%

Mariusz Banaszuk

11,00%

WB Electronics S.A.-akcje nabyte w celu ich umorzenia